Prop. 191 L (2020–2021)

Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Posten Norge er gjennom lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett, pålagt å tilby grunnleggende banktjenester i sitt landpostnett. Etterspørselen etter tjenestene er kraftig redusert de siste årene og flere alternative løsninger for å få utført banktjenester er mulige.

For at Posten skal kunne levere tjenesten er den avhengig av å inngå en avtale med en finansinstitusjon. Avtalen Posten har hatt med DNB Bank ASA (DNB) utløper 1. juli 2021. Posten har forsøkt å inngå avtaler med andre banker, uten å lykkes med dette, og det vil ikke være mulig for Posten å tilby tjenesten iht. lovens krav.

Den begrensede bruken av banktjenestene i landpostnettet, manglende muligheter for avtale med bank om videre drift og muligheten for alternative løsninger, tilsier at lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett oppheves.