Prop. 206 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret)

Proposisjonen omhandlar forprosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret. For å forenkle og omprosjektere prosjektet, foreslår Regjeringa å auke løyvinga med 30 mill. kroner.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget