Prop. 206 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer i denne proposisjonen framlegg om å auka løyvinga på kap. 530 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga, post 30 Prosjektering av bygg i statsbudsjettet for 2021, mot tilsvarande auka driftsresultat under kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat. Framlegget gjeld forprosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret.