Prop. 209 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget