Prop. 211 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Politiets samlede oppgaveportefølje er stor og presset som følge av pandemien. En forventet økning i trafikkvolumet vil utfordre kapasiteten i politiets grensekontroll til å kunne gjennomføre innreisekontrollen med den nødvendige kvaliteten for å sikre et effektivt bidrag til vern mot importsmitte.  For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen at politiet får midler til å ansette 100 politiutdannede i 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget