Prop. 24 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget