Prop. 244 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)

I proposisjonen fremmes det forslag om endringer i statsbudsjettet for 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) samt orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett).

Les dokumentet

Rettebrev:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget