Prop. 244 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen foreslår å sikre at risikogruppene i influensavaksinasjonsprogrammet kan tilbys gratis vaksine og gratis vaksinasjon i kommunene og hos fastlegene. Forslaget inkluderer gratis vaksine til arbeidsgivere som plikter å gi vaksine til sine ansatte herunder helsepersonell med pasientkontakt, samt svinerøktere og andre som har nær kontakt med levende gris, men arbeidsgiver må fortsatt dekke kostnaden ved å sette vaksinen. Forslaget inkluderer også gratis vaksine til personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 710, post 21 med 146,2 mill. kroner inkludert uttaksmva., kap. 2752, post 72 med 20 mill. kroner, Kap. 2755, post 70 med 120 mill. kroner. Det foreslås videre å øke bevilgningen med 528 mill. kroner til koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene. Beløpet inkluderer beredskap.

Videre foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 710, post 22 med 117 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 3710, post 03.