Prop. 26 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget