Historisk arkiv

Full kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkere full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018.

- Bygging av idrettsanlegg er avgjørende for å nå målet vårt om idrett og fysisk aktivitet for alle. Kompensasjon av merverdiavgift gjør det lettere å finansiere investeringer i idrettsanlegg og stimulerer utbygging av nye anlegg, sier kulturminister Trine Skei Grande.

- Den store søknadsmengden viser at det er vilje til å bygge idrettsanlegg rundt om i landet. Gjennom merverdiavgiftskompensasjonen støtter Regjeringen lokale idrettslag og foreninger som påtar seg slike investeringer og sørger for forutsigbare rammebetingelser, sier statsråd Trine Skei Grande.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2018 godkjent 474 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Samlet godkjent søknadsbeløp er 304 millioner kroner. Sortinget har bevilget 285 millioner kroner til ordningen for 2018, inkludert 100 millioner kroner i revidert budsjett. Tilleggsbevilgningen sikrer at alle søkere oppnår full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018