Prop. 30 L (2017–2018)

Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i lov om dyrevelferd § 32. Endringene innebærer at Mattilsynet får mulighet til å omplassere eller selge dyr som er tatt i midlertidig forvaring, selv om eier ikke samtykker. Videre foreslås regler om dyreholders ansvar for kostnader til avliving av dyr som det ikke er forsvarlig å levere tilbake, og om utbetaling av salgssum etter fradrag for dekning av kostnader.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget