Prop. 30 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget