Prop. 34 L (2020–2021)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven for å nedjustere gebyret for utleggsbegjæringer i justissektoren (domstolene og politiet) fra 1,7 R til 1,25 R. Lovendringsforslaget følger opp forslaget til statsbudsjett i prop 1 s (2020-2021), og foreslås innført fra 1. januar 2021.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget