Prop. 34 S (2015–2016)

Ny saldering av statsbudsjettet 2015

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2015 inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget