Prop. 35 S (2018–2019)

Vern av Øystesevassdraget

Proposisjonen inneheld forslag om at Stortinget supplerer Verneplanen for vassdrag med Øystesevassdraget i Kvam herad i Hordaland.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget