Prop. 36 L (2019–2020)

Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Proposisjonen inneheld forslag om å gi Helse- og omsorgsdepartementet lovheimel til å gi ei eiga forskrift om utmåling av  meinerstatning ved pasientskadar og at Norsk pasientskaderstatnings vedtak om tilskotsplikt for private helsetenester skal vere tvangsgrunnlag for utlegg.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget