Prop. 38 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget