Prop. 44 L (2016–2017)

Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)

Lovproposisjonen inneholder forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som gjelder private høyskoler og fagskoler. Forslagene omhandler blant annet krav til hvordan institusjonene kan benytte offentlig tilskudd og egenbetaling fra studentene, krav til organisering som aksjeselskap eller stiftelse, krav til dokumentasjon av at midlene er benyttet i tråd med reguleringene og nærmere regler om tilsyn og kontroll.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget