Proposisjoner til Stortinget

Prop. 45 L (2019–2020)

Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

Proposisjonen inneholder forslag om å lovfeste en bestemmelse som gjør det mulig å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget