Prop. 46 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av en protokoll som endrer frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania. Protokollen endrer frihandelsavtalen ved å inkludere et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, samt at fortalen og formålsbestemmelsen i frihandelsavtalen oppdateres.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget