Prop. 48 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022)

Proposisjonen inneholder forslag til omprioritering av bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet for å kunne etablere og følge opp virkemidler i IA-avtalen 2019–2022.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget