Prop. 49 L (2021–2022)

Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020. Det foreslås forskriftshjemmel til å kreve tilskudd betalt tilbake dersom mottaker går med overskudd året under ett, eller skal gjøre utdelinger. Ordningen omtales også i Prop. 51 S (2020-2021).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget