Prop. 51 L (2019–2020)

Endringer i luftfartsloven (akkreditering)

Proposisjonen inneholder forslag om en presisering i luftfartsloven. Lovendringsforslaget gir hjemmel til å stille krav om akkreditering ved bakgrunnssjekk av personer i luftfarten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget