Prop. 55 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (ekstraordinære strømutgifter)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet til en utvidelse av strømstønadsordningen til å også gjelde fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskap.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget