Proposisjoner til Stortinget

Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget