Prop. 60 S (2018–2019)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Regjeringa ber i proposisjonen om Stortinget si godkjenning til å starte opp åtte nye investeringsprosjekt, et nytt felles materiell- og eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt, et nytt materiellprosjekt, og seks nye eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt. Proposisjonen inneheld også fire informasjonssaker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget