Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 67 L (2014-2015)

Endringar i oreigningslova

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i oreigningslova.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjera vedtak til lov om endringar i oreigningslova i samsvar med eit vedlagt forslag.