Prop. 67 S (2015–2016)

Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten

Proposisjonen omhandler beslutningsgrunnlaget for oppstart av prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Modernisering i Arbeids- og velferdsforvaltningen består av tre sekvensielle prosjekter, hvor prosjekt 1 er ferdigstillet og har levert systemstøtte til uførereformen, samt etablert en modernisert plattform for selvbetjeningsløsninger. I Prosjekt 2 skal det etableres en gjenbrukbar vedtaksløsning for individbaserte ytelser. Sammen med digitale selvbetjeningsløsninger lages nye løsninger for foreldrepenger og engangsstønad. I prosjekt 2 vil også neste fase for moderniseringen av ytelsesforvaltningen med ytterligere spesialisering gjennomføres. Prosjekt 2 har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget