Proposisjoner til Stortinget

Prop. 68 L (2020–2021)

Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne lovproposisjonen frem forslag om at yrkesdykking og losing skal være omfattet av arbeidsmiljøloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget