Prop. 69 S (2017–2018)

Oslopakke 3 trinn 2

I proposisjonen legges fram forslag om plassering av nye bomstasjoner med tilhørende bompengetakster og rabattordninger for Oslopakke 3 trinn 2.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget