Proposisjoner til Stortinget

Prop. 83 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR)

Det bes om Stortingets samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av regelverk for tilsyn med finansnæringen og om kapitalkrav, CRD IV/CRR, og regelverk for markedet for finansielle instrumenter, MiFID II/ MiFIR.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget