Prop. 84 S (2015–2016)

Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA

Proposisjonen omhandler et forslag om at staten ved Olje- og energidepartementet, som aksjeeier i Statoil, skal delta i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA. Styret i Statoil har foreslått at programmet varer fra og med utbyttebetalingen for 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2017. Proposisjonen inneholder forslag om at staten deltar i utbytteaksjeprogrammet gitt at statens eierandel holdes konstant på 67 prosent gjennom hele utbytteaksjeprogrammets varighet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget