Prop. 87 L (2015–2016)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget

Proposisjonen inneholder bestemmelser som skal gi offentlige tjenester adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til utvalg. Utvalget skal gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten er å vurdere om, og i så fall i hvilken grad og på hvilken måte det kan ha forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger om hvordan lignende tilfeller kan forebygges. Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget