R-1/01 001/563/TS/sbp Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001

Dokumentet finner du i PDF-format her.