R-102 03/3419 ErH

Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter

Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter

Dokumentet finner du i PDF-format her.