R-4/2002 02/1272 C Pål/ISa Hovedbudsjettskriv for 2003 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett forslaget for budsjetterminen 2003

Finansdepartementet gir i dette skrivet retningslinjer for arbeidet med budsjettforslaget og tilhørende budsjettdokumenter.

Hovedbudsjettskriv for 2003
retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett-
forslaget for budsjetterminen 2003

Dokumentet finner du i PDF-format her.