R-4/99 99/1573 C Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2000

Hovedbudsjettskriv for 2000
retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett-
forslaget for budsjetterminen 2000

Hele dokumentet finner du i PDF-format her.