R-8/2002 2002/3546 C TT/mk Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2002. Tilleggsløvingar i haustsesjonen - ny saldering

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok.

Dokumentet finner du i PDF-format her.