R-8/98 vedlegg 4 og 5

VEDLEGG NR 4

Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 1.

Departement:

Aktivert i kapitalregnskapet på konto:

Selskap

Bokført saldo i kapitalregnskapet

Pålydende pr aksje

Samlet pålydende for statens andel

Selskapets samlede aksjekapital

Sum bokført gruppe 1

VEDLEGG NR 5

Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 2.

Departement:

Selskap

Aktivert i forvaltningsbedrift

Bokført saldo i kapitalregnskapet

Pålydende pr aksje

Samlet pålydende for statens andel

Selskapets samlede aksjekapital

Sum bokført gruppe 2