Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av tilbud til personer med språk- og talevansker

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR VURDERING AV TILBUD TIL PERSONER MED SPRÅK- OG TALEVANSKER