Rapport frå arbeidsgruppe om vidare utvikling av norsk jernbane

Rapport frå ei arbeidsgruppe om utfordringane norsk jernbane står overfor, og korleis dei kan handterast.

Rapport frå ei arbeidsgruppe om utfordringane norsk jernbane står overfor, og korleis dei kan handterast.

Hensikten er å få eit breidare kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av jernbanepolitikken framover.

Les rapporten

Innspill: Samferdselsministeren mottok rapporten 1. desember 2011, og har bede om innspill