Rapport fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret

Rapport fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret

(16.06.06) Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret, ledet av sorenskriver Nils Dalseide, har i dag overlevert sin rapport til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Utvalget har pekt på at det knytter seg kritikkverdige forhold rundt inngåelse og oppfølging av IKT-kontrakter mellom Forsvaret og private leverandører. Utvalget har også skissert en rekke tiltak for å bedre kontrollen med denne typen kontrakter i fremtiden.

Les hele rapporten her