Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport frå Lunde-utvalet

Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren

1 Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren

  • Tilskott til opplæring for språklege minoritetar i grunnskolen
  • Tilskott til leirskoleopplæring
  • Tilskott til kommunale musikk- og kulturskolar
  • Tilskott til opplæring innanfor kriminalomsorga

1.1.1 Til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Med bakgrunn i Stortingets vedtak i Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000) og Innst. S. nr. 57 (1999-2000) sette departementet ned eit utval som skulle gjennomgå fire øyremerkte tilskottsordningar. Desse tilskottsordningane er tilskott til opplæring for språklege minoritetar i grunnskolen, tilskott til leirskoleopplæring, tilskott til musikk- og kulturskolar og tilskott til opplæring innanfor kriminalomsorga.

Utvalet legg med dette fram si innstilling.

Oslo, 25. juli 2000

Kjellbjørg Lunde
leiar

Ola Moe

Kurt L. Olsen

Gerd Margaret Westgaard

Ståle Meland

Tage Båtsvik

Kari Anne Osborg

Ellen Skjærsaker Tauland

______________________

Marianne N. Fålun

Tone H. Sollien

Elin Foss Pedersen

Kathrine Teigen

Kirsti Bastholm