Forsiden

Rapport fra Perspectives og Point Carbon om Idete reforestation project i Tanzania

På oppdrag fra Finansdepartementet har Perspectives og Point Carbon laget rapporten: CDM Due Diligence Idete reforestation project in Tanzania.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Perspectives og Point Carbon laget rapporten: CDM Due Diligence Idete reforestation project in Tanzania. 

Rapporten kan du lese her.

Point Carbon / Perspectives presiserer i forordet at de har basert sin rapport på intervjuer i prosjektområdet, direkte observasjoner og dokumentasjon fra Green Resources før og under skrivingen av rapporten i oktober/november 2008. Av forordet går det videre fram at Point Carbon og Perspectives er klar over at Green Resources, etter at rapporten forelå, har gjort ferdig et komplett CDM-prosjektdokument som inneholder ny informasjon av betydning for en rekke av de forhold og risikoer som er reist i rapporten.