Rapport fra Regionalt utenrikskulturelt samarbeidsprosjekt

September 2004

Rapport fra Regionalt utenrikskulturelt samarbeidsprosjekt

Et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Bergen kommune, Stavanger kommune, Kristiansand kommune og Utenriksdepartementet

BIT20 Ensemble konsert Tchaikowski akad.,Moskva