Historisk arkiv

Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering (Pdf-fil)