Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering

Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering (Pdf-fil)