Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Om offentlige tilskudd og egenbetaling

Ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler har overleverte sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i september 2013 og ble ledet av administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen.         

Dagens regelverk slår fast at private høyskoler og fagskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling komme studentene og elevene til gode. Private institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående.

Lovverket er overordnet og spesifiserer ikke nærmere hvilke krav som stilles til institusjonenes bruk av tilskudd og egenbetaling og på hvilken måte dette skal dokumenteres.

"Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste"