Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 30. juni 2013

Ved utgangen av juni 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 470 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 309 har status avsluttet og 161 fortsatt er under behandling. Siden utgangen av mars 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 27 nye varsler.

Ved utgangen av juni 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 470 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 309 har status avsluttet og 161 fortsatt er under behandling. Siden utgangen av mars 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 27 nye varsler. I perioden mars – juni ble 31 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 15 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 31.3.2013 – 30.6.2013. Totalt for de 15 sakene er det tilbakebetalt 964 528 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

 

Avsluttet (mnd og år)

 

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt beløp (NOK)

Reaksjon

4.2013

Sri Lanka

Anti War Front

0

Ekstern revisjon påpekte mangler i regnskapet etter av samarbeidet var avsluttet. UD har informert Økokrim, som ikke har gått videre med saken. Privat­rettslig krav foreldet.

 

4.2013

Norge

Ocean Futures AS

0

Produkt ikke levert som avtalt. Krav oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving.

 

4.2013 

Uganda

Caritas Norge

347 034

Underslag. De antatt ansvarlige har innrømmet deler av forholdet, oppsagt fra sine stillinger og anmeldt til lokale påtalemyndigheter. Midlene tilbakebetalt.

 

5.2013

Tanzania

SOS-barnebyer

49 024

Underslag. De ansvarlige er oppsagt. Midlene tilbakebetalt.

 

5.2013

Sør-Afrika

Norsk Folkehjelp

20 305

Manglende dokumentasjon. Samarbeidet med lokal partner avsluttet. Midlene tilbakebetalt.

 

5.2013

Angola

Norsk Folkehjelp

16 291

Misbruk av stilling. Den ansvarlige oppsagt. Midlene tilbakebetalt.

 

5.2013

Peru

Regnskogfondet

24 963

Manglende bilag. Midlene tilbakebetalt.

 

5.2013

Sri Lanka

Sri Lanka Press Institute

12 977

Mangelfull redegjørelse for bruk av midler. Midlene tilbake­betalt ved motregning allerede i 2010.

 

6.2013

Moldova

SINTEF

283 866

Avvik knyttet til konsulent­oppdrag og betaling for lokaler. SINTEF har informert Økokrim, som ikke har gått videre med saken. Midlene tilbakebetalt.

 

6.2013

Afghanistan

Flyktninghjelpen

57 105

Avvik i innkjøpsprosess. To ansatte oppsagt og en ansatt gitt skriftlig advarsel. Midlene tilbakebetalt.

 

6.2013

Øst-Timor

Naturressursdepartementet i Øst-Timor

0

Prosjektmidler brukt til kortsiktige, private lån og overføringer gjennom private bankkonti. Midlene tilbakeført prosjektet. Avtale­grunnlaget gir ikke hjemmel for tilbakebetaling.

 

6.2013

Tanzania

TaNo Trust

57 839

Underslag og manglende bilag. Den ansvarlige er oppsagt. Midlene tilbakebetalt

 

6.2013

Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

20 980

Manglende bilag. Midlene tilbakebetalt.

6.2013

Usbekistan

Atlas

55 505

Overfakturering. De mistenkte arbeider ikke lenger i partnerorganisasjonen. Risikodempende tiltak. Midlene tilbakebetalt.

 

6.2013

Etiopia

Digni

18 639

Underslag. De mistenkte er oppsagt. Midlene tilbakebetalt.