Rapporter vedrørende kartlegging av trygdens utbetalinger til tannbehandling: Takst 700, takst 618, 619 og 409 og takst 1107