Høring - Rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere - forslag til endring av ligningsloven § 6-10 nr. 1 til 3 med tilhørende sanksjonsregler og av merverdiavgiftsloven § 49a

Resultat: Lov 9. mai 2008 nr. 19 om endringer i lov 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov 9. mai 2008 nr. 21 om endringer i lov 14. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) og lov 9. mai 2008 nr. 25 om endringer i lov 10. desember 2004 om endringer i skattelovgivningen mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2007